Värmepumpar

Rörtjänst I Sveg AB har sedan 1995 sålt och installerat Thermias värmepumpar, tillverkade i Arvika. Vi har installationer hos både privatpersoner och i större fastigheter som skolor och kyrkor.

Rätt dimensionerad ger värmepumpen en överlägset ekonomisk avkastning på er investering, tillsammans med bekväm värmekomfort i byggnaden under hela året. Eftersom berg/jord -värmepumpen använder den lagrade solenergin i marken kan er besparing bli ända upp till 85% i jämförelse med kostnaden för uppvärmning med direktverkande el.

Vi hjälper till med och tar ansvar för energikalkyl (dimensionering), installation och driftsättning av er nya värmepumpsanläggning. Vidare hjälper vi till med er anmälan till kommunen angående Energibrunn. Beroende på vilken typ av kollektor (energibrunn) som ska användas utför vi också grävning eller plöjning av jordvärmeslang i egen regi. Ska energibrunnen borras samarbetar vi med partners anslutna till GEOTEC och som utför borrning enligt Normbrunn07.

- Jord/berg -värmepumpar
- Luft/Vatten -värmepumpar
- Luft/Luft -värmepumpar
- Service av Installerade värmepumpar, Thermia och andra
- Nyinstallation/Utbyte av värmepumpar – Ny energikalkyl – Eventuell komplettering av kollektor
- Reservdelar till Thermia och andra värmepumpar
- Installation/konvertering till vattenburet värmesystem

» Gå till Thermia's hemsida

Intresseanmälan »