Vatten & avlopp

Vatten

Vi säljer och installerar alla produkter för vattendistribution. Vidare har vi lösningar för vattenrening och förmedlar naturligtvis provtagning i samband med val av filterlösning. Vi gräver yttre VA i egen regi och samarbetar med borrentreprenörer när ni vill ha en borrad anläggning.

Avlopp

Juridiskt är funktionen i ett enskilt avlopp alltid fastighetsägarens ansvar. Det är en stor mängd regler och parametrar att ta hänsyn till angående nyanläggning och utbyte av enskilda avlopp. I de fall ni inte önskar ha avloppet som hobby så hjälper vi er.

Policyn i Härjedalens kommun är att tillåta sluten avloppstank enbart när alla andra alternativ är uttömda. I utformningen av er nya anläggning är det många variabler att ta hänsyn till. Några exempel är avstånd till egen och grannars vattentäkt, närhet till vattendrag, grundvattennivå, markens genomsläpplighet, åretruntboende eller fritidshus, avstånd till uppställningsplats för slambil och många fler. Vi hjälper till med att reda ut variablerna och med att sätta ihop er ansökan till kommunen.

Vi är utbildade och certifierade av Fann VA-Teknik AB att konfigurera, dimensionera och därefter anlägga ert enskilda avlopp. Alltifrån traditionella anläggningar med markinfiltration till mini –reningsverk som släpper ut badvänligt vatten.

Vi säljer och installerar kvalitetsanläggningar från bland annat Fann VA-Teknik men också från Conclean och Uponor med flera.

Saxat från Havs och Vattenmyndigheten

- Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilt avlopp med vattentoalett bedöms ha anläggningar som inte är godkända.
- Det stora antalet små avlopp med bristfällig rening utgör en betydande källa till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. Men även behovet av smittskydd, rening av läkemedelsrester och hushållskemikalier är en viktig anledning till att åtgärda bristfälliga avlopp.

Länkar Enskilt Avlopp

» Härjedalens kommun
» Avloppsguiden

Intresseanmälan »